ਸਾਂਤੀ ਮੋਲੇਜ਼ੁਨ 2022

ਸਾਂਤਿ ਮੋਲੇਜੁਨ


ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਸਾਂਤਿ ਮੋਲੇਜੁਨ. ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ. ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲੀਚਾਂ ਜਾਂ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਗਾਇਕ ਚੁੱਪ ਹੈ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਫਰਵਰੀ 8

ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਡਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਮਸ ਮੈਂਗੋਲਡ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈਟ੍ਰੋਪ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਫਰਵਰੀ 9

"ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ

ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਫਰਵਰੀ 16

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਾਥੀ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਫਰਵਰੀ 20

ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਲੰਬਾ, 1:82, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ

ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਫਰਵਰੀ 22

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪੂਰਵ-ਹੋਂਦ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੱਚਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਕਿ

ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੋਟੋ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਫਰਵਰੀ 26

ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਮਾਰਚ 3

ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੁਆਰਾ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਗੱਤੇ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਮਾਰਚ 6

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ "ਬੇਘਰ" ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 4 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾ

ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਆਦਮੀ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਮਾਰਚ 8

ਅੱਜ ਮੈਂ "ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੇਨਤੀ" ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਖੱਬੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸਕੇਲ ਫੋਟੋ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਮਾਰਚ 26

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਮਾਰਚ 27

ਬੱਸ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, "ਗਲੋਟੋ" ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਟਾਸਟੇਸਿਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ,

ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਮਾਰਚ 29

ਗਲੋਟੋ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਟਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ

ਉਰੂਗਵੇ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਚ 'ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2

ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ "ਗਲੋਟੋ" ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ.

ਗ੍ਰੇਟਾ ਅਤੇ ਮੋਰਾ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਅਪ੍ਰੈਲ 3

ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਅਪ੍ਰੈਲ 5

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਅਪ੍ਰੈਲ 6

ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 11:XNUMX ਵਜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਈ. ਵਿੱਚ

ਗਲੋਟਸ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਅਪ੍ਰੈਲ 7

"ਅਲਵਿਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਨਚਿਤਾਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਸੀ, ਫਿਰ ਹਿਲਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ!

ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਡੀ ਕੰਪੋਸਟੇਲਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਅਪ੍ਰੈਲ 8

ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਿਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਿਆ