ਸਾਂਤੀ ਮੋਲੇਜ਼ੁਨ 2022

ਸਾਂਤਿ ਮੋਲੇਜੁਨ

ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

“ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਈਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੂਪ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ।

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧਦੇ, ਘਟਦੇ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਘੰਟੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਅਟੱਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼। .

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਲਈ "ਸਵੈ-ਥੈਰੇਪੀ" ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਭੁੱਲਣਾ…

ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

51 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੀਓ? ਪੀਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚੂਸਣ ਲਈ?

ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?

ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ?

ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਮੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ"।

ਸਾਂਤਿ ਮੋਲੇਜੁਨ

"ਪ੍ਰੇਫੇਸ" ਉੱਤੇ 4 ਟਿੱਪਣੀਆਂ

  1. ਮਾਰੀਆ ਲੁਈਸਾ

    ਮਾਰੀਸਾ...ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ...ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਨਮਸਤੇ।

    1. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ! ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਹਾਂ...

Déjà ਰਾਸ਼ਟਰ ਟਿੱਪਣੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ *

ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਈ

ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੈਂਟੀ ਮੋਲੇਜ਼ੁਨ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ

ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

"ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਾ

ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਦਸੰਬਰ ਲਈ 6

ਅੱਜ, 6 ਦਸੰਬਰ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਇੱਕ ਵਾਰਲੋਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਦਸੰਬਰ ਲਈ 7

ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ